องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000007
วันนี้ 000015
วานนี้ 000013
เดือนนี้ 000032
เดือนก่อน 000301
ปีนี้ 003264
ปีก่อน 004929
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • คำสั่ง
  • ข่าวรับสมัคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 15 มิ.ย. 65(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13 - 27 พ.ค. 65(ดู 31) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 - 27 พ.ค. 65(ดู 35) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 - 27 พ.ค. 65(ดู 23) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ - 25 พ.ค. 65(ดู 29) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 20 พ.ค. 65(ดู 78) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 11 พ.ค. 65(ดู 44) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี 2565 (ดู 2)

านมหกรรม "คนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณภาพชีวิตดี ประจำปี 2565" (ดู 2)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เจดีย์มหามงคลบัว (ดู 2175)

ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 720)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 525)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16 : [22 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 : [21 มิ.ย. 65]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 มิ.ย. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 15 : [13 มิ.ย. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 14 : [13 มิ.ย. 65]
  คู่มือสำหรับประชาชน อบต.หนองแวง : [2 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 : [31 พ.ค. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 : [27 พ.ค. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 : [27 พ.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม